Pháp Luật Plus - khuyến nghị - các bài viết về khuyến nghị, tin tức khuyến nghị

khuyến nghị - các bài viết về khuyến nghị, tin tức khuyến nghị

Cách phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện trong những ngày nắng nóng

EVN HANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.

Theo dõi Pháp Luật Plus