KHUYẾN CÁO - các bài viết về KHUYẾN CÁO, tin tức KHUYẾN CÁO

Tỉnh táo khi ôm "đất làng" chờ... "lên phố"

Trong những năm gần đây, nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng sốt đất khi có các thông tin quy hoạch hoặc dự án hạ tầng mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus