Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học - các bài viết về Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học, tin tức Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học

Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học...

Theo dõi Pháp Luật Plus