khung giá - các bài viết về khung giá, tin tức khung giá

Đề xuất sửa khung giá nước sạch

Tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1