Pháp Luật Plus - khu tái định cư Quảng Vân - các bài viết về khu tái định cư Quảng Vân, tin tức khu tái định cư Quảng Vân

khu tái định cư Quảng Vân - các bài viết về khu tái định cư Quảng Vân, tin tức khu tái định cư Quảng Vân

Bình Định: Chuyển 12,71 ha đất rừng làm đất vật liệu san lấp dự án Diêm Vân

2 khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng gồm khoảnh 3 và khoảnh 5, tiểu khu 343, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, hiện trạng sử dụng là rừng trồng keo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1