khu di tích - các bài viết về khu di tích, tin tức khu di tích

Xử lý như nào đối với người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố ga ở Hà Nội?

Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus