KHU DÂN CƯ - các bài viết về KHU DÂN CƯ, tin tức KHU DÂN CƯ

Dự án 300 tỷ tại Tiền Giang vào tay nhà đầu tư bản địa?

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.

Theo dõi Pháp Luật Plus