khu công nghiệp - các bài viết về khu công nghiệp, tin tức khu công nghiệp

Đồng Nai chung tay bảo vệ môi trường

Tỉnh Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động, tiêu chí bảo vệ môi trường đang được địa phương này chú trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus