Pháp Luật Plus - không thông báo cho chủ nhà - các bài viết về không thông báo cho chủ nhà, tin tức không thông báo cho chủ nhà

không thông báo cho chủ nhà - các bài viết về không thông báo cho chủ nhà, tin tức không thông báo cho chủ nhà

Dấu hiệu ngân hàng bán tài sản thế chấp vi phạm pháp luật

Một công dân thế chấp nhà để bảo lãnh khoản vay cho một doanh nghiệp (DN). Khi DN không trả nợ, ngân hàng đã bán căn nhà đang thế chấp...

Theo dõi Pháp Luật Plus