Pháp Luật Plus - không thi thực hành 3 môn - các bài viết về không thi thực hành 3 môn, tin tức không thi thực hành 3 môn

không thi thực hành 3 môn - các bài viết về không thi thực hành 3 môn, tin tức không thi thực hành 3 môn

3 môn không thi thực hành trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022

Thông báo của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, sẽ không tổ chức thi thực hành 3 môn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021-2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1