Không phải cả tỉnh Hải Dương là ổ dịch - các bài viết về Không phải cả tỉnh Hải Dương là ổ dịch, tin tức Không phải cả tỉnh Hải Dương là ổ dịch

"Không phải cả tỉnh Hải Dương là ổ dịch"

Hiện nay Hải Dương chỉ còn Cẩm Giàng, Chí Linh là khu vực phong tỏa, TP Hải Dương phải theo dõi sát và một số khu phong tỏa...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1