không ngăn sông cấm chợ - các bài viết về không ngăn sông cấm chợ, tin tức không ngăn sông cấm chợ

Quy định rõ ổ dịch, vùng dịch, không “ngăn sông, cấm chợ”, không coi cả tỉnh Hải Dương là vùng dịch

Đây là quan điểm của các chuyên gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều 19/2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1