không lực - các bài viết về không lực, tin tức không lực

Mỹ phát triển chuyên cơ Không lực Một bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh

Một công ty Mỹ đã trúng hợp đồng phát triển một chuyên cơ Không lực Một siêu thanh có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus