không khí trang nghiêm và xúc động - các bài viết về không khí trang nghiêm và xúc động, tin tức không khí trang nghiêm và xúc động

Hình ảnh đoàn Mẹ VNAH ngồi xe lăn xếp hàng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, với trang phục áo dài truyền thống, Đoàn Mẹ VNAH đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus