Pháp Luật Plus - không khí tết - các bài viết về không khí tết, tin tức không khí tết

không khí tết - các bài viết về không khí tết, tin tức không khí tết

Tết cổ truyền Bunpimay của hơn 300 lưu học sinh Lào tại Quảng Bình

Ngày 13/4, hơn 300 em lưu học sinh Lào đang học tập và làm việc tại Quảng Bình được đón Tết cổ truyền Bunpimay trong không khí hết sức ấm áp.

Theo dõi Pháp Luật Plus