không giấy phép - các bài viết về không giấy phép, tin tức không giấy phép

Hải Phòng: Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 2685/SYT-NVD về việc yêu cầu đình chỉ lưu hành sản phẩm Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon.

Theo dõi Pháp Luật Plus