không đúng quy chuẩn kỹ thuật - các bài viết về không đúng quy chuẩn kỹ thuật, tin tức không đúng quy chuẩn kỹ thuật

Bán 25 tấn phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật, cửa hàng phân bón bị phạt gần 400 triệu đồng

UBND tỉnh Tây Ninh quyết định xử phạt đối với Hộ kinh doanh với tổng số tiền 384,5 triệu đồng do bán phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1