Pháp Luật Plus - không đi làm vẫn nhận lương - các bài viết về không đi làm vẫn nhận lương, tin tức không đi làm vẫn nhận lương

không đi làm vẫn nhận lương - các bài viết về không đi làm vẫn nhận lương, tin tức không đi làm vẫn nhận lương

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu làm rõ vụ cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Phù Yên không đi làm vẫn nhận lương

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu làm rõ sự việc cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Phù Yên bị tố không đi làm vẫn nhận lương do Pháp luật Plus phản ánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus