không có khả năng thu hồi - các bài viết về không có khả năng thu hồi, tin tức không có khả năng thu hồi

Nợ thuế không có khả năng thu hồi lên tới 39.000 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi tính đến hết tháng 7/2019 là 39.010 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,9%.

Theo dõi Pháp Luật Plus