Không cho phép xe vận chuyển hàng hoá ngoài tỉnh - các bài viết về Không cho phép xe vận chuyển hàng hoá ngoài tỉnh, tin tức Không cho phép xe vận chuyển hàng hoá ngoài tỉnh

Không cho phép xe vận chuyển hàng hoá ngoài tỉnh vào địa bàn TP Bạc Liêu

UBND tỉnh không cho phép các phương tiện này xe di chuyển trực tiếp vào địa bàn thành phố Bạc Liêu, phải sang xe tại chốt kiểm soát “vòng ngoài” của tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1