Pháp Luật Plus - Khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Đức Chung - các bài viết về Khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Đức Chung, tin tức Khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Đức Chung

Khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Đức Chung - các bài viết về Khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Đức Chung, tin tức Khởi tố thêm tội danh đối với ông Nguyễn Đức Chung

Cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung liên quan vụ mua chế phẩm Redoxy 3C.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1