Pháp Luật Plus - khởi tố - các bài viết về khởi tố, tin tức khởi tố

khởi tố - các bài viết về khởi tố, tin tức khởi tố

Bắt cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội, đình chỉ thầy giáo dâm ô

Tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng nhân viên phòng quản lý hồ sơ thuộc trung tâm để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus