Pháp Luật Plus - khởi tố - các bài viết về khởi tố, tin tức khởi tố

khởi tố - các bài viết về khởi tố, tin tức khởi tố

Hà Tĩnh: Khởi tối 3 đối tượng thông đồng trong đấu giá

Phụng đã phối hợp cùng các đối tượng dàn xếp kết quả đấu giá với những người tham gia đấu giá còn lại nhằm “dìm” giá tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1