khoản nợ 3 tỷ đồng - các bài viết về khoản nợ 3 tỷ đồng, tin tức khoản nợ 3 tỷ đồng

Quản trị về văn hóa, lối sống

Thêm một vụ “trọng án” xảy ra chấn động dư luận xã hội. Nguyên nhân ban đầu được hung thủ khai nhận là liên quan khoản nợ hơn 3 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus