Pháp Luật Plus - khó khăn trong việc di dời - các bài viết về khó khăn trong việc di dời, tin tức khó khăn trong việc di dời

khó khăn trong việc di dời - các bài viết về khó khăn trong việc di dời, tin tức khó khăn trong việc di dời

Vì sao nhiều cơ sở ô nhiễm tại Hà Nội chưa chịu di dời?

Có hơn 100 nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm phải di dời nhưng theo báo cáo đến thời điểm hiện tại việc di dời gặp nhiều khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus