khó khăn - các bài viết về khó khăn, tin tức khó khăn

Đà Nẵng: Hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu với giá trị gần 247,363 tỷ đồng cho người dân

Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ tiền mặt, hàng hóa thiết yếu, với tổng kinh phí gần 247,363 tỷ đồng; hỗ trợ 1.630 tấn gạo nguồn Trung ương cho 108.709 người.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thực phẩm từ trái tim

Thực phẩm từ trái tim

0
Công ty C.P. Việt Nam đã thực hiện chương trình “Thực phẩm từ trái tim” gửi tặng 150.000 suất ăn đến các bệnh viện và nhiều nơi tại TPHCM và Đồng Nai.