Pháp Luật Plus - khiếu nai - các bài viết về khiếu nai, tin tức khiếu nai

khiếu nai - các bài viết về khiếu nai, tin tức khiếu nai

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ...nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo dõi Pháp Luật Plus