khiếu nai - các bài viết về khiếu nai, tin tức khiếu nai

Lạ lùng chuyện rước kiện vào thân khi hiến đất xây trường ở Kiên Giang

Một người dân tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang hiến 1,3ha đất để xây trường học, để rồi 16 năm sau lại phải mang đơn đi kiện đòi lại đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus