khiếu nại chung cư - các bài viết về khiếu nại chung cư, tin tức khiếu nại chung cư

Bùng phát tranh chấp tại các chung cư trong năm 2018

Theo số liệu của Bộ Xây dựng có 215 dự án có khiếu nại tranh chấp chung cư.

Theo dõi Pháp Luật Plus