khiếu kiện đông người - các bài viết về khiếu kiện đông người, tin tức khiếu kiện đông người

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Công ty Chiến Thắng "ép" chính quyền

Công ty TNHH Chiến Thắng huy động hàng chục người kéo lên UBND tỉnh Thanh Hóa khiếu kiện. Ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đối thoại với doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus