Pháp Luật Plus - khen thưởng - các bài viết về khen thưởng, tin tức khen thưởng

khen thưởng - các bài viết về khen thưởng, tin tức khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Khối các cơ quan THADS khu vực Đông Nam Bộ

Ngày 17/10, kiểm tra phong trào thi đua năm 2019 đối với các cơ quan Khối Thi hành án dân sự Khu vực miền Đông Nam Bộ tại Côn Đảo.

Theo dõi Pháp Luật Plus