khánh thành điểm trường Khuổi Niếng - các bài viết về khánh thành điểm trường Khuổi Niếng, tin tức khánh thành điểm trường Khuổi Niếng

Hà Giang: Khánh thành điểm trường từ thiện Khuổi Niếng

Thấy được những khó khăn trong công tác dạy và học của thầy cô, học sinh các tổ chức từ thiện đã chung tay xây dựng điểm trường Khuổi Niếng.

Theo dõi Pháp Luật Plus