khánh hòa - các bài viết về khánh hòa, tin tức khánh hòa

Gần 10.000m2 đất “kim cương” đường Trần Phú được định giá BT trên 209 tỷ đồng

Gần 1ha đất “kim cương” tại số 70 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được định giá thực hiện BT với mức giá trên 209 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1