Pháp Luật Plus - Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài - các bài viết về Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài, tin tức Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài

Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài - các bài viết về Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài, tin tức Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài

Khánh Hòa: Cứu kịp thời thuyền viên gặp tai nạn lao động trên tàu nước ngoài

Sáng ngày 9/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã tiếp cận được tàu Lucky Star đưa anh Nguyễn Văn Vương vào bờ sơ cứu y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1