KHẨN CẤP - các bài viết về KHẨN CẤP, tin tức KHẨN CẤP

Bộ Y tế xem xét việc cấp phép lưu hành khẩn cấp đối với vaccine Nano Covax

Theo Bộ Y tế, ngày 22/7/2021, Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức Cuộc họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1