khai thác vàng trái phép tại huyện Đắk Glei - các bài viết về khai thác vàng trái phép tại huyện Đắk Glei, tin tức khai thác vàng trái phép tại huyện Đắk Glei

Đắk Glei-Kon Tum: “Chảy máu” tài nguyên, trách nhiệm thuộc về ai

Tình trạng “chảy máu” tài nguyên trên địa bàn huyện Đăk Glei diễn ra hết sức phức tạp, phải chăng các đơn vị có liên quan chưa làm hết trách nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus