khai thác - các bài viết về khai thác, tin tức khai thác

Canada hoãn bán mỏ vàng cho Trung Quốc

Thương vụ một công ty Trung Quốc mua lại công ty khai thác vàng nằm ở khu vực quan trọng chiến lược của Canada với giá 165 triệu USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus