khai thác khoáng sản nghệ an - các bài viết về khai thác khoáng sản nghệ an, tin tức khai thác khoáng sản nghệ an

Vi phạm khai thác khoáng sản tại Nghệ An: Đổ lỗi cho quyết định của tỉnh không rõ ràng?

Việc vi phạm khai thác khoáng sản tại bản Đan đã được lập biên bản vi phạm hành chính và Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus