khai thác gỗ - các bài viết về khai thác gỗ, tin tức khai thác gỗ

Nhận hối lộ để lâm tặc phá rừng, Trạm trưởng kiểm lâm bị bắt

Trạm trưởng trạm kiểm lâm bị bắt giữ vì đã thỏa thuận, nhận hối lộ để cho nhóm lâm tặc vào rừng khai thác gỗ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1