khai khoáng - các bài viết về khai khoáng, tin tức khai khoáng

Quảng Nam yêu cầu siết chặt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 8/6, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 3405/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1