khai báo y tế - các bài viết về khai báo y tế, tin tức khai báo y tế

Đà Nẵng triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế, vào ra qua QRCode phục vụ tỉnh Quảng Nam phòng dịch

Chức năng nâng cao, đa dạng hóa thiết bị đầu cuối quét QRCODE; khai báo và quản lý người cùng phương tiện; khai thác dữ liệu khai báo theo hướng chủ động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1