khai báo y tế - các bài viết về khai báo y tế, tin tức khai báo y tế

Người dân vào tỉnh Thái Nguyên vẫn phải xét nghiệm COVID-19

Tại chốt kiểm soát vào Thái Nguyên, Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Melatec Thái Nguyên thực hiện xét nghiệm COVID 19 phải trả phí song không có phiếu thu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1