khai báo gian dối để trốn cách ly - các bài viết về khai báo gian dối để trốn cách ly, tin tức khai báo gian dối để trốn cách ly

Đến từ vùng dịch, 3 tài xế cố tình khai báo gian dối để trốn cách ly

Cơ quan chức năng phát hiện 3 tài xế đến từ vùng dịch Covid-19 đã khai báo gian dối lộ trình di chuyển nhằm trốn trách cách ly y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus