Pháp Luật Plus - khách sạn đăng ký phục vụ cách ly - các bài viết về khách sạn đăng ký phục vụ cách ly, tin tức khách sạn đăng ký phục vụ cách ly

khách sạn đăng ký phục vụ cách ly - các bài viết về khách sạn đăng ký phục vụ cách ly, tin tức khách sạn đăng ký phục vụ cách ly

156 khách sạn 3 đến 5 sao đăng ký phục vụ cách ly có trả phí

Tính đến ngày 24/3, đã có 156 khách sạn 3 đến 5 sao của 24 tỉnh, thành phố đăng ký làm cơ sở cách ly tập trung có trả phí.

Theo dõi Pháp Luật Plus