Pháp Luật Plus - khách sạn đăng ký phục vụ cách ly có trả phí - các bài viết về khách sạn đăng ký phục vụ cách ly có trả phí, tin tức khách sạn đăng ký phục vụ cách ly có trả phí

khách sạn đăng ký phục vụ cách ly có trả phí - các bài viết về khách sạn đăng ký phục vụ cách ly có trả phí, tin tức khách sạn đăng ký phục vụ cách ly có trả phí

156 khách sạn 3 đến 5 sao đăng ký phục vụ cách ly có trả phí

Tính đến ngày 24/3, đã có 156 khách sạn 3 đến 5 sao của 24 tỉnh, thành phố đăng ký làm cơ sở cách ly tập trung có trả phí.

Theo dõi Pháp Luật Plus