KHÁCH QUỐC TẾ - các bài viết về KHÁCH QUỐC TẾ, tin tức KHÁCH QUỐC TẾ

Đà Nẵng xin phép Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế

Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép Đà Nẵng được tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế theo phương án riêng từ tháng 11/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1