khách hàng - các bài viết về khách hàng, tin tức khách hàng

EVNCPC: Triển khai thanh toán nhanh tiền điện cho khách hàng qua QR Code

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai thành công ứng dụng QR Code trong thanh toán tiền điện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1