khách hàng - các bài viết về khách hàng, tin tức khách hàng

EVNCPC giảm hơn 34 tỷ đồng cho khách hàng trong tháng 6 đầu năm

EVNCPC đã giảm hơn 34,115 tỷ đồng cho 3.288 khách hàng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thí điểm tài khoản viễn thông

Thí điểm tài khoản viễn thông

0
Thủ tướng vừa phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).