khách đi máy bay - các bài viết về khách đi máy bay, tin tức khách đi máy bay

Khách đi máy bay vẫn phải kê khai thông tin di chuyển

Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc trích xuất thông tin di chuyển nội địa của hành khách.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1