Pháp Luật Plus - khắc phục hậu quả - các bài viết về khắc phục hậu quả, tin tức khắc phục hậu quả

khắc phục hậu quả - các bài viết về khắc phục hậu quả, tin tức khắc phục hậu quả

Lâm Đồng: Sông Đạ Quay sạt lở, dân lo lắng mất nhà cửa, vườn tược

Người dân huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng có nhà cửa, đất sản xuất nông nghiệp hai bờ sông Đạ Quay nơm nớp lo sợ khi sạt lở đất

Theo dõi Pháp Luật Plus