Pháp Luật Plus - Khả Năng - các bài viết về Khả Năng, tin tức Khả Năng

Khả Năng - các bài viết về Khả Năng, tin tức Khả Năng

Cô bé 17 tuổi giúp nuôi sống 12.000 người vô gia cư

Mới 17 tuổi nhưng đã làm rất nhiều điều để giúp hành tinh này cùng người đang sống trên đó, nhiều hơn cả những người gấp đôi, gấp ba lần tuổi cô.

Theo dõi Pháp Luật Plus