kết quả xét nghiệm - các bài viết về kết quả xét nghiệm, tin tức kết quả xét nghiệm

Nghệ An: Trở về từ vùng dịch, bị sốt mới đi khai báo y tế

Trở về từ vùng dịch nhưng anh A không thực hiện khai báo y tế, chỉ đến khi bị sốt mới đến trạm y tế khai báo.

Theo dõi Pháp Luật Plus