kết quả - các bài viết về kết quả, tin tức kết quả

Kết quả thi lớp 10 Hà Nội: Lịch sử gây bất ngờ

Môn Lịch sử gây bất ngờ với 951 bài thi đạt điểm 10 thì môn Ngoại ngữ có gần 45% bài thi đạt điểm dưới trung bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus