kết quả bầu cử - các bài viết về kết quả bầu cử, tin tức kết quả bầu cử

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1