Pháp Luật Plus - kết quả bầu cử - các bài viết về kết quả bầu cử, tin tức kết quả bầu cử

kết quả bầu cử - các bài viết về kết quả bầu cử, tin tức kết quả bầu cử

Cử tri châu Âu bắt đầu bầu cử nghị viện khóa mới

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước Anh sắp rời bỏ Liên minh châu Âu và xu hướng hoài nghi về hiệu quả của một châu Âu nhất thể hóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus